Nyheder / aktietilbagekøb-uge-1-2022

10.01.2022 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 1 2022

Den 28. juni 2021 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9 af 28. maj 2021. I henhold til programmet vil Per Aarsleff Holding A/S i perioden frem til 1. april 2022 tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 125 millioner kroner, dog maksimalt 500.000 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

 

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

129: 3. januar 2022

3.174

303,71

963.978,08

130: 4. januar 2022

3.587

305,66

1.096.402,42

131: 5. januar 2022

2.786

311,41

867.577,39

132: 6. januar 2022

3.325

309,24

1.028.222,00

133: 7. januar 2022

3.282

309,04

1.014.273,87

Akkumuleret for handelsdag 129-133

16.154

307,69

4.970.453,77

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

315.978

280,37

88.591.434,77

 

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Relaterede dokumenter


Share repurchase specification week 01 2022