Nyheder / aarsleff-tæt-på-kontrakt-på-stort-biogasanlæg

11.07.2014 - Selskabsmeddelelse

Aarsleff tæt på kontrakt på stort biogasanlæg

Per Aarsleff A/S har indgået aftale vedrørende udførelse af Nordeuropas største biogasanlæg, som skal opføres ved Tønder.

Kontraktsummen på Tønder-anlægget er på cirka 300 millioner kroner og indeholder option på udførelse af et tilsvarende anlæg i Aabenraa. Den samlede kontraktsum for de to anlæg er på cirka 600 millioner kroner.

Kontrakten skal udføres i totalentreprise for ENVO Biogas Tønder A/S og omfatter et samlet anlæg opført på et 12 hektar stort areal. Projektet indledes med en projekteringsfase, som forventes efterfulgt af en egentlig kontrakt vedrørende udførelse.

Per Aarsleff A/S skal primært udføre jord-, anlægs- og betonarbejder, mens den samlede teknikentreprise, bestående af el, rørarbejde og procesanlæg, skal udføres af datterselskabet Wicotec Kirkebjerg A/S. Selve procesteknologien leveres af den tyske samarbejdspartner LimnoSun GmbH.

Arbejdet i Tønder begynder nu og forventes afsluttet efter 22 måneder. Optionen i Aabenraa er planlagt med en forskudt byggestart på seks måneder.

Bo Asmussen, som er administrerende direktør for ENVO, udtaler: ”Vi glæder os til samarbejdet med Aarsleff og har intentioner om at opføre det hidtil smukkeste og mest bæredygtige biogasanlæg”.

Kontrakten ændrer ikke Aarsleffs forventninger til resultatet for regnskabsåret 2013/2014.