Nyheder / aarsleff-skal-udføre-krydstogtskaj-på-gotland-i-sverige

07.07.2015 - Selskabsmeddelelse

Aarsleff skal udføre krydstogtskaj på Gotland i Sverige

Per Aarsleff A/S har indgået kontrakt med Region Gotland i Sverige om udførelse af krydstogtskaj i Visby Havn på Gotland i Østersøen.

Projektet til en forventet samlet værdi af 125 millioner danske kroner, afhængigt af den endelige udformning, udføres som en partneringkontrakt og har stor strategisk vigtighed, fordi netop partneringprojekter i Sverige er en langsigtet interesse.

Første fase med skitsedesign og prissætning begynder nu, mens den endelige udførelsesfase forventes at begynde i januar 2016.

Selve krydstogskajen udføres som et pælefunderet kajdæk og giver plads til, at skibe på op til 340 meter i længden kan lægge til, modsat tidligere hvor krydstogsgæsterne måtte sejles ind til Visby Havn med mindre både.

I Danmark har Aarsleff senest udført den nye krydstogtskaj i Skagen, som netop er blevet indviet.

Kontrakten ændrer ikke Aarsleffs forventninger til resultatet for regnskabsåret 2014/2015.