Nyheder / aarsleff-skal-opføre-råhus-på-nørre-campus-i-københavn

23.07.2014 - Selskabsmeddelelse

Aarsleff skal opføre råhus på Nørre Campus i København

Per Aarsleff A/S har indgået kontrakt på opførelsen af råhuset til Niels Bohr Bygningen på Nørre Campus i København for Bygningsstyrelsen.

Aarsleff skal etablere og drive byggepladsen, udføre byggegruben og opføre råhuset med et samlet bruttoareal på knap 52.000 kvadratmeter.

Byggeriet skal opføres som to bygningsafsnit på hver side af Jagtvej med delvis kælder og op til cirka 24 meter over terræn. De to bygningsafsnit forbindes med en Skywalk i tredje sals højde hen over Jagtvej og en lukket tunnelforbindelse under Jagtvej. Bygningerne skal rumme undervisnings- og forskningsfaciliteter for fysiske, kemiske, datalogiske, naturfagsdidaktiske og matematiske institutter på Københavns Universitet.

Byggeriet begynder til august og forventes afsluttet i januar 2017. Hovedparten af Aarsleffs aktiviteter ligger i perioden fra august 2014 til november 2015.

Kontrakten har en samlet værdi af 375 millioner kroner.

Kontrakten ændrer ikke Aarsleffs forventninger til resultatet for regnskabsåret 2013/2014.