Nyheder / aarsleff-skal-opføre-ny-kompressorstation-ved-egtved

14.12.2010 - Selskabsmeddelelse

Aarsleff skal opføre ny kompressorstation ved Egtved

Aarsleff har indgået kontrakt med Energinet.dk om opførelse af en ny kompressorstation i Egtved samt renovering og udvidelse af eksisterende ventilstationer.

Kontrakten har en værdi af cirka 470 millioner kroner og skal udføres i samarbejde med tyske Max Streicher GmbH & Co. og Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co. KG. Aarsleffs andel af kontrakten er på 30 %.

Opførelsen af kompressorstationen sker i forbindelse med, at naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland skal udbygges. Der skal etableres en ny gasledning fra den tyske grænse til Egtved, så Danmark om få år kan importere naturgas fra Tyskland i takt med, at ressourcerne i Nordsøen aftager.

Kontrakten udføres i totalentreprise med start i januar 2011 med projektering og anlægsarbejder på Energinet.dk’s område i Egtved. Anlægsarbejderne består foruden jord- og ledningsarbejder også af betonarbejder i forbindelse med opførelse af servicebygninger til blandt andet nødgenerator og lager. Produktionen af maskinkomponenter og montagearbejder vil forløbe i 2012 og 2013. Kompressorstationen skal tages i brug i efteråret 2013, og kontrakten indeholder desuden option på driften det første år.

Effekten af kontrakten vil indgå i resultatforventningerne, som oplyses som vanligt i forbindelse med offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for regnskabsåret 2009/2010.