Nyheder / aarsleff-nedjusterer-forventningerne-til-regnskabsåret-16-17

09.05.2017 - Selskabsmeddelelse

Aarsleff nedjusterer forventningerne til regnskabsåret 16/17

Resultat af første halvår af regnskabsåret 2016/2017 er et resultat af primær drift (EBIT) på 110 mio. mod 182 mio. i første halvår af sidste regnskabsår. Resultatet lever ikke op til forventningerne.

Resultatet er i Anlæg & Byggeri-segmentet påvirket af nedskrivninger i andet kvartal af regnskabsåret på enkeltstående projekter i Thule og Nuuk i Grønland, nedskrivninger på større projekter i Wicotec Kirkebjerg A/S samt negativ udvikling i forbindelse med udførelse af første etape af projektet for elektrificering af det danske jernbanenet, grundet planlægningsmæssige hindringer, herunder sporspærringer. Resultatet i Hansson & Knudsen A/S er desuden væsentligt lavere end forventet.

Resultatet i Funderingssegmentet er påvirket af et lavere aktivitetsniveau i andet kvartal af regnskabsåret i Danmark samt en generel afmatning og udsættelse af gennemførelse af projekter i Polen.

Resultatet i Rørtekniksegmentet er bedre end forventet ved regnskabsårets start, og segmentet er i positiv udvikling.

Forventningerne til det samlede resultat for Aarsleff-koncernen for hele regnskabsåret 2016/2017 ændres til et EBIT-niveau på 375 mio. fra den tidligere udmeldte forventning på 430 mio. Omsætningen forventes uændret at udvise en vækst på cirka 5 % sammenlignet med sidste regnskabsår. En forventning om en højere indtjening i anden halvdel af regnskabsåret end sidste regnskabsår kan ikke opveje effekten af nedskrivningerne på enkeltstående projekter i første halvår af regnskabsåret. Aarsleff-koncernen oplever generelt positive markedsmuligheder i alle tre segmenter. Der er høj tilbudsaktivitet og en forventning om fortsat høj kapacitetsudnyttelse i produktionen.

Delårsrapport for perioden 1/10 2016 – 31/3 2017 offentliggøres den 22. maj 2017 med sædvanlig detaljeringsgrad.