Nyheder / aarsleff-lander-stor-svensk-kontrakt-om-ny-halvø

03.05.2022

Aarsleff lander stor svensk kontrakt om ny halvø

Vi er meget stolte over netop at have skrevet under på en kontrakt til en værdi af 1,3 milliarder svenske kroner med Älvstranden Utveckling AB vedrørende etableringen af en stor halvø i Göteborg Havn. Halvøen bliver 200 meter bred og skal strække sig 100 meter ud i elven og vil på sigt huse en helt ny bydel kaldet Masthuggskajen.

Projektet skal udføres i jordbundsforhold, der er meget komplicerede på grund af den bløde Göteborg-ler samt fjeldet, som vi først støder på 60-140 meter nede. Arbejderne kræver derfor både store maskiner, erfarent mandskab og stærke samarbejdspartnere.

Vi udfører projektet i et internt One Company-samarbejde og benytter både svenske og danske in-house kompetencer til alle funderings- og anlægsarbejderne. Desuden projekterer vores egen Design & Engineering-afdeling i samarbejde med den svenske geoteknikrådgiver Geomind de midlertidige konstruktioner og dele af pælene til fundamentet, imens Sweco projekterer de permanente betonkonstruktioner. Blandt de mange opgaver er:

  • Spuns og kajkonstruktion omkring hele byggefeltet
  • Tre spunsgruber til fremtidige byggefelter
  • Pælefundering i spunsgruberne
  • Etablering af cirka 8.000 m2 pæledæk
  • Betonarbejder i ét af byggefelterne til kælder i to etager under terræn
  • Omlægning af spildevandsledning
  • Uddybningsarbejder og erosionssikring.

Projektet begynder med det samme og forventes afleveret i oktober 2025.