Nyheder / aarsleff-etablerer-pæleproduktion-i-sverige

02.04.2008 - Selskabsmeddelelse

Aarsleff etablerer pæleproduktion i Sverige

Per Aarsleff A/S har indgået aftale om at overtage en eksisterende betonelementfabrik i Gøteborg i Sverige pr. 1. april 2008.

Det er hensigten at etablere en pæleproduktion med henblik på at kunne levere pæle til Aarsleffs egne aktiviteter samt til andre funderingsentreprenører. Der er i området allerede en lang tradition for anvendelse af præfabrikerede jernbetonpæle til fundering.

De første leverancer er allerede sket, og i løbet af den kommende periode skal fabrikken udbygges, så kapaciteten øges. Samtidig installeres produktionsudstyr svarende til den standard, som Aarsleff-koncernen anvender på de eksisterende pælefabrikker i Danmark, Polen og England.

Investeringerne er indeholdt i de allerede meddelte forventninger om regnskabsårets investeringer. Etableringen vil først have resultateffekt i de kommende regnskabsår.