Nyheder / årsregnskabsmeddelelse-for-2015-2016

21.12.2016 - Selskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse for 2015/2016

Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets reviderede årsrapport for 2015/2016.

Årets resultat:

  • Resultatet før skat blev 399 mio.
  • Koncernomsætningen blev 10.420 mio.
  • Anlæg & Byggeri bidrager med et EBIT på 248 mio.
  • Rørteknik bidrager med et EBIT på 41 mio.
  • Fundering bidrager med et EBIT på 129 mio.
  • Pengestrømme fra driften fratrukket investeringer udgør et negativt likviditetsflow på 352 mio.
  • Rentebærende nettogæld udgør 61 mio. pr. 30/9 2016.
  • Bestyrelsen indstiller, at udbyttet fastsættes til 4 kr. pr. aktie a nominelt 2 kr. svarende til en udbetaling på 82 mio.

Forventninger til regnskabsåret 2016/2017:

  • For det kommende regnskabsår forventes et EBIT på 430 mio.
  • Tidligere er forventninger til årets resultat blevet oplyst som resultat før skat. For at sikre overensstemmelse med udmeldingerne for de enkelte segmenter og de langsigtede mål oplyses forventningerne til regnskabsårets resultat fremadrettet som EBIT.

Relaterede dokumenter


Årsregnskabsmeddelelse for 2015/2016