Nyheder / årsregnskabsmeddelelse-for-2014-2015

21.12.2015 - Selskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse for 2014/2015

Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets reviderede årsrapport for 2014/2015.

Årets resultat:

  • Resultatet før skat blev 455 mio.
  • Koncernomsætningen blev 10.254 mio.
  • Anlæg & Byggeri bidrager med et resultat før renter på 309 mio.
  • Rørteknik bidrager med et resultat før renter på 67 mio.
  • Fundering bidrager med et resultat før renter på 108 mio.
  • Pengestrømme fra driften fratrukket investeringer udgør et positivt likviditetsflow på 498 mio.
  • Rentebærende nettoindestående udgør 373 mio. pr. 30/9 2015.
  • Bestyrelsen indstiller, at udbyttet fastsættes til 30 kr. pr. aktie svarende til en udbetaling på 61 mio.

Forventninger til regnskabsåret 2015/2016:

  • For det kommende regnskabsår forventes et resultat før skat på 430 mio. 

Relaterede dokumenter


Årsregnskabsmeddelelse for 2014/2015