Nyheder / årsregnskabsmeddelelse-for-2013-2014

19.12.2014 - Selskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse for 2013/2014

Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets reviderede årsrapport for 2013/2014.

Årets resultat:

  • Resultatet før skat blev 330 mio.
  • Koncernomsætningen blev 8.522 mio.
  • Anlæg bidrager med et resultat før renter på 243 mio.
  • Rørteknik bidrager med et resultat før renter på 37 mio.
  • Fundering bidrager med et resultat før renter på 71 mio.
  • Pengestrømme fra driften fratrukket investeringer udgør et positivt likviditetsflow på 356 mio.
  • Bestyrelsen indstiller, at udbyttet fastsættes til 15 kr. pr. aktie svarende til en udbetaling på 31 mio.

Forventninger til regnskabsåret 2014/2015:

  • For det kommende regnskabsår forventes et resultat før skat på 350 mio. 

Relaterede dokumenter


Årsregnskabsmeddelelse for 2013/2014