Nyheder / årsregnskabsmeddelelse-for-2012-2013

18.12.2013 - Selskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse for 2012/2013

Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets reviderede årsrapport for 2012/2013.

Årets resultat:

  • Resultatet før skat blev 197 mio.
  • Koncernomsætningen blev 7.376 mio.
  • Anlæg bidrager med et resultat før renter på 101 mio.
  • Rørteknik bidrager med et resultat før renter på 51 mio.
  • Fundering bidrager med et resultat før renter på 61 mio.
  • Pengestrømme fra driften fratrukket investeringer udgør et negativt likviditetsflow på 328 mio.
  • Bestyrelsen indstiller, at udbyttet fastsættes til 10 kr. pr. aktie svarende til en udbetaling på 20 mio.

Forventninger til regnskabsåret 2013/2014:

  • For det kommende regnskabsår forventes et resultat før skat på 260 mio. 

Relaterede dokumenter


Årsregnskabsmeddelelse for 2012/2012