Nyheder / årsregnskabsmeddelelse-for-2011-2012

19.12.2012 - Selskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse for 2011/2012

Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets reviderede årsrapport for 2011/2012.

Årets resultat:

  • Resultatet før skat blev 166 mio.
  • Koncernomsætningen blev 6.676 mio.
  • Anlæg bidrager med et resultat før renter på 91 mio.
  • Rørteknik bidrager med et resultat før renter på 61 mio.
  • Fundering bidrager med et resultat før renter på 31 mio.
  • Pengestrømme fra driften fratrukket investeringer udgør et positivt likviditetsflow på 92 mio.
  • Bestyrelsen indstiller, at udbyttet fastsættes til 10 kr. pr. aktie svarende til en udbetaling på 20 mio.

Forventninger til regnskabsåret 2012/2013:

  • For det kommende regnskabsår forventes et resultat før skat på 200 mio.