Nyheder / årsregnskabsmeddelelse-for-2010-2011

21.12.2011 - Selskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse for 2010/2011

Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets reviderede årsrapport for 2010/2011.

Årets resultat:

  • Resultatet før skat blev 133 mio.
  • Koncernomsætningen blev 6.147 mio.
  • Anlæg bidrager med et resultat før renter på 27 mio.
  • Rørteknik bidrager med et resultat før renter på 38 mio.
  • Fundering bidrager med et resultat før renter på 88 mio.
  • Pengestrømme fra driften fratrukket investeringer udgør et negativt likviditetsflow på 98 mio.
  • Bestyrelsen indstiller, at udbyttet fastsættes uændret til 4,80 kr. pr. aktie. Det svarer til 11 mio.

Forventninger til regnskabsåret 2011/2012:

  • For det kommende regnskabsår forventes et resultat før skat på 180mio.