Nyheder / årsregnskabsmeddelelse-for-2009-2010

20.12.2010 - Selskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse for 2009/2010

Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets reviderede årsrapport for 2009/2010.

Årets resultat:

  • Resultatet før skat blev 66 mio.
  • Koncernomsætningen blev 4.337 mio.
  • Anlæg bidrager med et resultat før renter på 19 mio.
  • Rørteknik bidrager med et resultat før renter på 36 mio.
  • Fundering bidrager med et resultat før renter på 24 mio.
  • Pengestrømme fra driften fratrukket investeringer udgør et positivt likviditetsflow på 13 mio.
  • Bestyrelsen indstiller, at udbyttet fastsættes uændret til 4,80 kr. pr. aktie. Det svarer til 11 mio.

Forventninger til regnskabsåret 2010/2011: 

  • For det kommende regnskabsår forventes et resultat før skat på 120 mio. Markedet vil fortsat være præget af hård konkurrence.

Relaterede dokumenter


Årsregnskabsmeddelelse for 2009/2010