Nyheder / årsregnskabsmeddelelse-for-2008-2009

18.12.2009 - Selskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse for 2008/2009

Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets reviderede årsrapport for 2008/2009.

Årets resultat:

  • Resultatet før skat blev 208 mio. 
  • Koncernomsætningen blev 4.871 mio.
  • Anlæg bidrager med et resultat før renter på 130 mio.
  • Rørteknik bidrager med et resultat før renter på 48 mio.
  • Fundering bidrager med et resultat før renter på 46 mio.
  • Pengestrømme fra driften fratrukket investeringer udgør et positivt likviditetsflow på 193 mio.
  • Bestyrelsen indstiller, at udbyttet fastsættes uændret til 4,80 kr. pr. aktie. Det svarer til 11 mio.

Forventninger til regnskabsåret 2009/2010:

  • For det kommende regnskabsår forventes et resultat før skat på 140 mio.

Relaterede dokumenter


Årsregnskabsmeddelelse for 2008/2009