Nyheder / årsregnskabsmeddelelse-for-2007-2008

19.12.2008 - Selskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse for 2007/2008

Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets reviderede årsrapport for 2007/2008.

Årets resultat:

  • Resultatet før skat blev 280 mio.
  • Koncernomsætningen blev 5.327 mio.
  • Anlæg bidrager med et resultat før renter på 167 mio.
  • Rørteknik bidrager med et resultat før renter på 4 mio.
  • Fundering bidrager med et resultat før renter på 130 mio.
  • Pengestrømme fra driften fratrukket investeringer udgør et positivt likviditetsflow på 74 mio.
  • Bestyrelsen indstiller, at udbyttet fastsættes uændret til 24 % eller 4,80 kr. pr. aktie. Det svarer til 11 mio.

Forventninger til regnskabsåret 2008/2009:

  • For det kommende regnskabsår forventes et resultat før skat på 200 mio.

Relaterede dokumenter


Årsregnskabsmeddelelse for 2007/2008