Nyheder / årsrapport-for-2022-23

19.12.2023 - Selskabsmeddelelse

Årsrapport for 2022/23

Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets reviderede årsrapport for 2022/23. 

Årsrapporten kort

 • Et særdeles flot år med omsætningsfremgang og høj indtjening.
 • Omsætningen steg med 11,7 % til 20,2 mia.
 • EBIT på 1.078 mio. svarende til en EBIT-margin på 5,3 %.
 • Afkastet af den investerede kapital efter skat (ROIC) blev på 15,0 %.
 • Tilfredsstillende ordreindgang på 19,6 mia. og en god ordrebeholdning på 22,2 mia.
 • Cash flow fra driften på 1.102 mio., som dog er negativt påvirket med 853 mio. fra en stigende arbejdskapital som følge af det høje aktivitetsniveau samt aftalte betalingsbetingelser for nogle enkelte projekter i Anlæg & Byggeri.
 • Udbyttet for regnskabsåret foreslås fastsat til 10 kr. pr. aktie a nominelt 2 kr.

Aarsleffs overordnede forventninger til 2023/24

 • Omsætningsvækst på  -4 til 1 % svarende til en omsætning på 19,5 til 20,5 mia.
 • EBIT i intervallet 900 til 1.000 mio.
 • Investeringerne i materielle aktiver, eksklusive leasede aktiver, forventes at udgøre 700 til 750 mio. 
 • Normal andel af ordrebeholdning til udførelse i regnskabsåret.
 • Arbejdskapitalen forventes at falde markant.

Segmenternes forventninger til 2023/24

Anlæg & Byggeri
Anlæg & Byggeri forventer fortsat god aktivitet særligt med havneprojekter og projekter drevet af den grønne omstilling. Byggeriaktiviteterne er derimod faldende, fordi flere af de store One Company-byggerier er afleveret. Forventningerne til EBIT er 370 til 430 mio. mod 555 mio. i 2022/23. 

Teknik
Teknik forventer høj aktivitet på de store hospitalsbyggerier Nyt Hospital Nordsjælland og Mary Elizabeths Hospital, imens de fleste af de store One Company-byggerier er afleveret og kun bidrager med en begrænset omsætning. Forventningerne til EBIT er 95 til 105 mio. mod 86 mio. i regnskabsåret 2022/23. 

Rail
Rail forventer lavere aktivitet primært som følge af en mere selektiv ordreudvælgelse i Danmark, samtidig med at der i Norge og Sverige er fokus på at øge indtjeningen. Forventningerne til EBIT er 70 til 80 mio. mod 46 mio. i regnskabsåret 2022/23. 

Fundering
Fundering forventer omsætningsvækst som følge af et stærkt anlægsmarked, som i stigende grad er drevet af infrastruktur- og energiprojekter relateret til den grønne omstilling. Derimod ses der på alle markeder en opbremsning inden for boligbyggeri. Forventningerne til EBIT er 205 til 215 mio. mod 204 mio. i regnskabsåret 2022/23.

Rørteknik
Rørteknik forventer god aktivitet på alle væsentlige markeder, men der er usikkerhed omkring allokering af midler til speciel rørfornyelse i den offentlige sektor. Forventningerne til EBIT er 160 til 170 mio. mod 187 mio. i regnskabsåret 2022/23. 

Aarsleffs administrerende direktør Jesper Kristian Jacobsen udtaler:

”Aarsleff-koncernen har haft et særdeles flot år, og takket være en stærk holdindsats når vi to store milepæle. Vores omsætning runder 20 milliarder kroner, men endnu vigtigere når vi det ambitiøse mål på 5 % i EBIT. Det er særligt den grønne omstilling, der driver udviklingen, og efterspørgslen på bæredygtige løsninger stiger. Både på kortere og længere sigt forventer vi derfor gode markedsmuligheder for at bringe alle Aarsleffs kompetencer i spil.” 

Årsrapporten er offentliggjort via Nasdaq Copenhagen A/S og vedlagt denne meddelelse samt tilgængelig på www.aarsleff.com.