Nyheder / årsrapport-for-2019-20

21.12.2020 - Selskabsmeddelelse

Årsrapport for 2019/20

Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets reviderede årsrapport for 2019/20. 

Hovedpunkter:

 • Omsætningen faldt med 1,2 % til 13.295 mio.
 • EBIT før nedskrivning af goodwill blev på 625 mio. svarende til en EBIT-margin på 4,7 %.
 • EBIT efter nedskrivning af goodwill blev 553 mio. svarende til en EBIT-margin på 4,2 %.
 • Anlæg & Byggeri bidrager med et EBIT på 324 mio., før nedskrivning af goodwill, hvilket er som forventet.
 • Rørteknik bidrager med et EBIT på 162 mio., som er segmentets hidtil bedste resultat.
 • Fundering bidrager med et EBIT på 139 mio. Resultatet er højere end forventet.
 • Høj ordreindgang på 16.302 mio. som følge af igangsætningen af Femern-projektet.
 • Stærkt cash flow fra driften på 1.594 mio.
 • Udbyttet for regnskabsåret 2019/20 foreslås øget til 6,50 kr. pr. aktie a nominelt 2 kr. 

Forventninger til 2020/21:

 • Omsætningsvækst på 5 %.
 • EBIT i størrelsesordenen 600 mio., svarende til en EBIT-margin på 4,3 %.
 • Anlæg & Byggeri forventer 8 % højere omsætning og en EBIT-margin på 3,6 %.
 • Rørteknik forventer en omsætning på samme niveau som i 2019/20 og en EBIT-margin på 5,5 %.
 • Fundering forventer en omsætning på samme niveau som i 2019/20 og en EBIT-margin på 6 %.
 • Investeringerne i materielle aktiver eksklusive leasede aktiver forventes at blive cirka 700 mio. mod 406 mio. i 2019/20.  Det høje investeringsniveau skyldes til dels større investeringer i bygninger på cirka 200 mio.
 • Overordnet forventes aktiviteten ikke at blive væsentligt påvirket af coronapandemien, men yderligere nedlukninger og restriktioner kan dog på visse markeder og i visse forretningsområder have en negativ effekt.

Administrerende direktør i Per Aarsleff Holding A/S Jesper Kristian Jacobsen udtaler: 

Aarsleff-koncernens seneste regnskabsår har været præget af meget høj aktivitet i alle tre segmenter, hvilket har resulteret i en historisk høj bundlinje. Regnskabsåret blev indledt med et stort fokus på den grønne omstilling, hvilket dog ufrivilligt blev sat på pause i løbet af foråret, da coronapandemien ramte. Den grønne omstilling er dog ikke blevet glemt, og vi fortsætter vores indsats senest med lanceringen af vores ECO Center, som er Aarsleff-koncernens bæredygtighedsinitiativ. 

Trods den usikkerhed, som coronapandemien har ført med sig, er vi økonomisk kommet godt igennem regnskabsåret 2019/20 med en historisk høj bundlinje, en solid ordreindgang og en høj ordrebeholdning. Og et er sikkert: De store og flerårige projekter, som er i gang eller snart begynder, vores høje og langsigtede ordrebeholdning samt vores nuværende økonomiske situation betyder, at vi har et stærkt udgangspunkt.” 

Årsrapporten er offentliggjort via Nasdaq Copenhagen A/S og vedlagt denne meddelelse samt tilgængelig på www.aarsleff.com.

Relaterede dokumenter


Årsrapport 2019-20