Miljøledelse

– hensyn til ressourcer og miljø

I Aarsleff ønsker vi at drage omsorg for miljøet. Vi er bevidste om vores bidrag til de globale miljøpåvirkninger og forpligter os til at planlægge og udføre alle arbejdsprocesser, så de belaster miljøet mindst muligt. Vores miljøpolitik vægter blandt andet:

  • at vi overholder love og aftaler
  • at vi viser miljøhensyn
  • at vi alle har et ansvar for miljøet.

Det betyder at, vi i det daglige har fokus på at minimere energiforbruget og på at undgå spild og overforbrug af materialer. Desuden lægger vi i Aarsleff mange kræfter i at udvikle egne produkter og processer for at mindske CO2-udledningen – det gælder særligt inden for opgravningsfri rørfornyelse. På de enkelte projekter, samarbejder vi desuden ofte med kunden om fra start at indtænke tiltag og procedurer, der kan minimere miljøbelastningen.

Certificeringer
Per Aarsleff A/S er miljøcertificeret i henhold til DS/ISO 14001. Derudover er enkelte forretningsområder og selskaber i Aarsleff-koncernen certificeret efter en række nationale og internationale anerkendte standarder. De enkelte forretningsområder og selskaber vurderer løbende yderligere certificeringer, når det bidrager til at styrke kvalitet, vækst og position.