Frigivelse af medarbejderaktierne fra 2020

I begyndelsen af marts 2023 er det tre år siden, at det var muligt at købe medarbejderaktier i 2020-programmet. Derfor er det nu tid til, at aktierne købt i 2020, bliver matchet.

Frigivelse af medarbejderaktierne fra 2020

I begyndelsen af marts 2023 er det tre år siden, at det var muligt at købe medarbejderaktier i 2020-programmet. Derfor er det nu tid til, at aktierne købt i 2020, bliver matchet.

I praksis betyder det, at alle medarbejdere, som deltog i 2020-aktieprogrammet, og som ikke i mellemtiden er blevet bad leavers, primo marts vil modtage de investeringsaktier, som de selv købte og deponerede, og det tilsvarende antal matching aktier. Den enkelte medarbejder bestemmer selv, hvad der skal ske med de frigivne aktier.

Tilgå Aarsleff-koncernens medarbejderaktieportal her for information om programmet 2018-2020, herunder vilkår, antallet af aktier og værdien af disse.

I perioden fra 1. marts til 15. marts vil der ske følgende: 

  • Medarbejdere, som kun har deltaget i 2020-programmet, vil primo marts få frigivet deres eksisterende depot og vil samtidig modtage det antal matching aktier, der svarer til antallet af investeringsaktier.

 Når matchingen er gennemført, kan den enkelte medarbejder frit disponere over aktierne – hvad enten det er at beholde dem, sælge dem, overføre dem til en anden bank eller at lade dem stå i Nordea. Ønsker du hjælp til enten at overføre de frigivne aktier til et andet depot eller at sælge dem, kan dette gøres på en af følgende måder:

  • Salg af frigivne aktier kan foretages i Nordeas selvbetjeningsløsning Nordea Investor eller ved at rette henvendelse til en rådgiver via mobilbank, netbank samt Nordea 24/7 (tlf. 7033 3333).
  • Medarbejdere, der ønsker at overføre deres frigivne aktier til en anden bank, skal rette henvendelse til egen bank, som vil iværksætte overførslen i samarbejde med Nordea.

 Bemærk, at fra det tidspunkt hvor aktierne er matchet, afholder Aarsleff ikke længere udgiften til depot mv. i Nordea og fra 1. april er gebyrer mv. for egen regning. 

Bemærk desuden, at hvis medarbejderen vælger at sælge de frigivne aktier, vil en eventuel gevinst være skattepligtig i henhold til gældende lovgivning på salgstidspunktet. Aarsleff har løbende indrapporteret købene under aktieprogrammet til Skat, som derfor bør være i besiddelse af alle nødvendige oplysninger for at kunne beregne skatten af gevinsten. Læs mere om beskatningen af aktieindkomst her: 

Bemærk, at enhver skattemæssig konsekvens af medarbejderaktieprogrammet er medarbejderens eget ansvar og Aarsleff-koncernen uvedkommende. Aarsleff-koncernen rådgiver heller ikke om deponering/salg af aktier eller skatteberegning.