Arbejdsmiljø

– Trivsel og udvikling for alle medarbejdere

Aarsleff er en arbejdsmiljøcertificeret virksomhed (DS/ISO 45001), som ønsker at tilbyde attraktive arbejdspladser, hvor arbejdsmiljø, trivsel og livslang udvikling er i højsædet.

Vi er en fleksibel organisation, og initiativ og omstilling er en del af hverdagen. Det fordrer, at medarbejderne altid har det fornødne uddannelsesniveau, og at der er rum for videndeling. Vi vægter desuden frihed under ansvar højt – det skaber plads for kreativitet og nye idéer.

Arbejdsmiljø tænkt ind fra start til slut
Et sundt og sikkert arbejdsmiljø er en forudsætning for trivsel og udvikling. Det gælder for medarbejdere på alle niveauer i organisationen. I Aarsleff forpligter vi os til at overholde gældende love og sikkerhedskrav, ligesom vi tænker arbejdsmiljømæssige aspekter ind i alle processer og projekter – fra planlægning til udførelse.

Kig med: Sikkert arbejde er alles ansvar. Om godt arbejdsmiljø i Aarsleff.