Renseanlæg

– Når spildevandet skal være miljøvenligt

Et velfungerende renseanlæg er sikkerhed for en miljømæssig forsvarlig rensning af spildevand. Urenset spildevand indeholder stoffer, der er skadelige for miljøet, hvis det ikke renses.

I renseanlæg renses spildevandet, så det lever op til myndighedernes udledningskrav. Det medvirker til et langt sundere og mere bæredygtigt miljø.

Renseanlæg i totalentreprise
Aarsleff har  en mangeårig og international ekspertise i opbygning og udbygning af komplette renseanlæg med både mekanisk, biologisk og kemisk rensning. Vi etablerer renseanlæg over det meste af verden – ofte i totalentrepriser.

For bygherren er det en stor fordel, at Aarsleff kan varetage den totale etablering – fra projektering og design til det praktiske byggeri og træning af personale:

  • design og projektering
  • etablering af tanke til biologisk rensning, slambassiner, bygninger til forrensning osv.
  • opbygning af pumpestation
  • implementering af mekaniske og elektriske installationer
  • automatik og programmering
  • træning af teknisk og operationelt personel

Relaterede referencer