Kloak

– undgå unødvendig rensning af overfladevand og udsivning af spildevand

Utætte spildevandsledninger udgør en stor miljørisiko, blandt andet fordi det ikke-rensede spildevand kan sive direkte ud i jorden og videre ned i grundvandet. Derfor er det vigtigt, at man som forsyningsselskab eller privatperson fornyer sine rørsystemer i tide – det vil sige inden, der opstår læsioner i røret.

Renovering med No-Dig…
Selve rørfornyelsen foretager vi typisk med opgravningsfrie metoder – de såkaldte No-Dig-metoder. En af metoderne, som vi selv har udviklet, er strømpeforing. Strømpen fremstiller vi på vores egen fabrik i Danmark efter specifikke mål og dimensioner. Vi fremstiller i alle længder, dimensioner og godstykkelser. Strømpen kan sammensyes, så ledningsstræk med forskellige dimensioner kan fornyes i én arbejdsgang. Vi kan på den måde forny adskillige hundrede meter ad gangen.

… eller med traditionel opgravning
Aarsleff udfører naturligvis også traditionel kloakrenovering og -sanering ved opgravning, når det er mest hensigtsmæssigt. I den forbindelse trækker vi på koncernens brede kompetencer og mestrer komplicerede udførelsesmetoder som fx tunnelering. Vi har blandt andet erfaring med udførelse af pumpestationer i tæt trafikerede områder.

Aarsleff rørfornyer fra A til Z
Hos Aarsleff påtager vi os store rørfornyelser – offentlige såvel som private – af for eksempel hovedledninger, stikledninger, tilslutninger mellem hoved- og stikledninger samt brønde.

Vi varetager gerne hele processen omkring rørfornyelsen – herunder tv-inspektion, faldmåling samt analyse af og rådgivning om valg af fornyelsesmetoder. Derudover tilbyder vi langsigtet planlægning af forebyggende vedligeholdelse, langsigtede vedligeholdelsesplaner med budgetter, fornyelsesplaner samt koncept for flerårige rammeaftaler og driftskontrakter.