Jorddepoter

– Forsvarlig slutdeponering

Med Aarsleffs jorddepoter bliver lettere forurenet overskudsjord opbevaret på en miljømæssig forsvarlig måde.

Ingen forurening af miljøet
Aarsleff etablerer for eksempel jorddepoter i forbindelse med havneanlæg, hvor den lettere forurenede jord kan indbygges til ny landindvending i en fuldstændig tæt membran, der sikrer mod udslip.  På den måde er det ikke nødvendigt at indpumpe sand fra havbunden, hvorved der spares på naturens ressourcer.

I depotet bliver jorden opbevaret for bestandig uden at lægge miljøet til last – hverken ved udsivning eller ved at kræve ressourcer til rensning.

Fra skitse til drift
Aarsleff etablerer gerne jorddepoter i totalløsninger, hvor vi varetager det komplette arbejde – fra skitser og forundersøgelser til anlæg og drift. Det gør vi ved at trække på en bred vifte af vores kompetencer, herunder:

  • jordarbejde
  • betonarbejde
  • ramning af spunsvægge
  • vandbygningsarbejde.

Vi klarer driften
Ud over at anlægge selve jorddepotet kan Aarsleff også varetage den efterfølgende drift. Vi følger de relevante bekendtgørelser og indhenter dokumentation for, at den indleverede deponeringsjord ikke overskrider de godkendte grænseværdier. Samtidig foretager vi løbende stikprøver af jorden.

En fornuftig drift af jorddepotet er oplagt som medfinansiering af det resterende byggeri – for eksempel en havneudvidelse.