Bassinanlæg

– Projekter, der holder vand

Når fællesledninger og andre rørsystemer bliver sat under pres af store vandmængder, opstår der overløb af blandet regnvand og spildevand. Det urensende vand løber direkte ud i naturen eller oversvømmer beboelsesområder, hvor det udgør en stor miljø- og sundhedsrisiko.

Parkér de ekstra vandmængder
Aarsleff har mange års erfaring med at etablere bassinanlæg herunder bassinledninger, hvor det overskydende regnvand og spildevand under kraftige regnskyl bliver opsamlet, indtil der igen er kapacitet på renseanlægget. Dermed undgår man, at det urensede vand oversvømmer gader, haver og andre tilstødende arealer – og man undgår, at aflastningen blot leder vandet ud i åer, søer eller havet.

Bassinanlæg – fra koncept til etablering
Vi er blandt landets førende aktører i etablering af bassinanlæg, som vi typisk varetager i totalentrepriser eller i partneringaftaler.

Med Aarsleff får I en samarbejdspartner, der kan håndtere hele forløbet – fra projektering over gravearbejde, spunsarbejde, tunnelering og betonstøbning til den endelige instrumentering med dæksler, trapper, riste, skyllesystemer, pumper, styring og el. Vi har stor erfaring med at projektere samt etablere både åbne og lukkede bassinanlæg til regnvand og spildevand og kan derfor vejlede i, hvilken løsning der er mest optimal.