Veje og trafikanlæg

– Vi baner vejen i uvejsomt terræn

Siden 1947 har Aarsleff anlagt eller omlagt mange kilometer vej, bro og tunnel. Især i Danmark og Sverige, men også i Afrika og Mellemamerika.

I vanskeligt terræn og under andre forhold, som stiller særligt store krav til mandskab og materiel, kommer vores specialkompetencer til deres ret. Vi har blik for alternative løsninger og konstruerer gerne specialmaskiner, så vores maskinpark altid rummer det optimale udstyr. På den måde kan vi løse enhver trafikanlægsopgave – hurtigt og omkostningseffektivt.

Tilpassede team
Vores tilgang til det enkelte projekt er, at vi hurtigt sammensætter en organisation med den rette tekniske viden og et stort lokalkendskab. Vi arbejder gerne som totalentreprenør og har desuden gode erfaringer med at indgå i konsortier med partnere fra ind- og udland.

Erfaren eksportør
Siden midten af 1990’erne har veje og trafikanlæg været en af vores vigtige eksportvarer og i lande med tropisk klima, hvor de varme, omskiftelige og fugtige vejrforhold stiller helt særlige krav.