Bæredygtigt byggeri

– Tænk bæredygtighed fra begyndelsen

Miljømæssigt, socialt eller økonomisk bæredygtige principper kan indtænkes i såvel nybyggeri og råhuse som renoveringer.

Når bygherre ønsker et bæredygtigt byggeri, kan Aarsleff allerede i de tidligste projektfaser vejlede om standarder og bidrage med at prioritere mulighederne. Vi har desuden ressourcerne til at projektlede og håndtere opførelsen af bæredygtige byggerier og sikre, at principperne bliver overholdt og dokumenteret, så den endelige certificering kan opnås.

Netværk af stærke kompetencer
Aarsleff er blandt andet medlem af Green Building Council Denmark og har derigennem adgang til et omfattende og højtkvalificeret netværk af samarbejdspartnere, som er udvalgt igennem konkrete samarbejder på flere sager. Via medlemskabet holder vi os desuden orienteret om markedstendenser og udviklingen inden for bæredygtigt byggeri, så bygherre kan trække på vores opdaterede viden.

I Aarsleff kan vi blandt andet varetage projektledelse og opførelse af byggerier inden for standarderne: 

  • DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)
  • LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
  • BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)
  • Svanemærket.

Bæredygtighed i tre spor
Bæredygtige principper inden for byggeri dækker over kategorierne: 

  • Miljø: herunder minimering af energiforbrug, CO2-forbrug og affaldsspild
  • Social: herunder indeklima, sikkerhed og komfort
  • Økonomi: herunder effektiv arealudnyttelse, fokus på totaløkonomi og livscyklus.

Hos Aarsleff kan vi bidrage med viden og kompetencer inden for alle tre kategorier og hjælper gerne bygherre med at skærpe fokus og afdække, hvad der skal til for at gøre et nybyggeri, et råhus eller en renovering certificeret bæredygtigt.