Fakturering til Per Aarsleff A/S

For at sikre den mest effektive og hensigtsmæssige behandling af fakturaer til Per Aarsleff A/S, CVR-nr. 37542784, bestræber vi os på at være tydelige og direkte i vores kommunikation med vores leverandører.

Generelle krav til faktura

  • Faktura skal være udstedt i overensstemmelse med SKATs regler.
  • På fakturaen skal Per Aarsleff A/S’s konteringsreference tydeligt fremgå.

Konteringsreference
Konteringsreferencen, som oplyses af bestilleren/ordregiveren, er en forudsætning for hurtig og sikker behandling af indkomne fakturaer. Mangler konteringsreferencen vil fakturaen blive returneret. Vi har tre typer af konteringsreferencer, som består af følgende oplysninger:

Entreprise: [5-6 cifre]-[1-4 cifre*]-[3 cifre]-[2-6 bogstaver*] 
Eksempler: 110660-100-555-ABCD eller 110660-555

Maskine: [5 cifre]-[3 cifre]-[2-6 bogstaver*] 
Eksempel: 45100-954-ABCD

Finans: [5 cifre]-[3 cifre]-[2-6 bogstaver] 
Eksempel : 20950-400-ABCD

*Kun påkrævet, hvis det oplyses ved bestilling.
Oplysninger i konteringsreferencen adskilles af en bindestreg.

Bemærk at Per Aarsleff A/S ikke betaler forsinkelsesrenter, hvis en faktura returneres på grund af manglende konteringsreference.

Er du i tvivl om konteringsreferencen så kontakt bestilleren/ordregiveren hos Per Aarsleff A/S, inden du fremsender din faktura.

Fremsendelse af faktura
Faktura til Per Aarsleff A/S kan fremsendes på én af følgende to måder:

Fremsendelse pr. mail
Fremsendelse af faktura pr. mail skal ske til mailadressen: faktura@aarsleff.com.

Fakturaen skal være vedhæftet mailen i PDF-format. Der må kun være én faktura pr. PDF-fil, og eventuelle bilag skal være inkluderet i PDF-filen. Der må gerne vedhæftes flere PDF-filer/fakturaer i én mail.

Fremsendelse pr. post
Fremsendelse af fakturaer pr. post skal ske til nedenstående adresse:

Per Aarsleff A/S
Hasselager Allé 5
8260 Viby J

Øvrige henvendelser
Øvrige henvendelser til kreditorbogholderiet, herunder fremsendelse af kontoudtog og rykkere, kan ske til mailadressen kreditorteam@aarsleff.com.