Afdelingsingeniørens brede ansvar

Mads Kofod har været ansat siden 1993


– Min rolle som afdelingsingeniør betyder, at jeg til daglig varetager en god blanding af administrative opgaver, ledelsesopgaver og klassiske ingeniøropgaver. Jeg er ansvarlig for afdelingens budgetter, jeg skal sikre, at medarbejderne trives, og jeg fungerer også løbende som entrepriseleder. Derudover deltager jeg i udviklingsprojekter, hvor jeg skal være med til at indtænke og sælge Aarsleffs ekspertiser.

Som afdelingsingeniør er det mit overordnede ansvar, at vi får vores projekter i mål inden for den økonomiske og tidsmæssige ramme og i Aarsleffs høje kvalitet. Det kræver en god, generel viden og evnen til at sætte de rette kompetencer på de rette projekter – derfor skal jeg altid være i tæt dialog med mine dygtige medarbejdere og koordinere med dem. Det kan selvfølgelig være lidt af et puslespil, men det gør det også spændende.

Jeg har efterhånden deltaget i rigtig mange projekter i Aarsleff og har altid oplevet mine kolleger på tværs af organisationen som meget hjælpsomme. Alle har en fantastisk vilje til at hjælpe hinanden og finde den bedst mulige løsning på projekterne. Jeg tror, at det store engagement skyldes, at man hos Aarsleff aldrig stopper med at lære. Vi får lov til at præge vores egen hverdag og tager derfor et stort medansvar. Netop det gode samarbejde er helt sikkert grunden til, at jeg er så glad for at gå på arbejde.