Anlægsstruktør på rette hylde

Jonas Melin

”Allerede i folkeskolen vidste jeg, at jeg ville ud og bruge mine hænder i stedet for at sidde bag et skrivebord. Jeg begyndte som håndmand i Aarsleff, og efter halvandet år – og god sparring med formanden – tog jeg springet og søgte om at komme ind på anlægsstruktøruddannelsen.

Jeg arbejder mest med kloakseparering i og omkring Aarhus som en del af en rammeaftale med Aarhus Vand. Men jeg har også været med til at lave flere forsinkelsesbassiner, fx et regnvandsbassin fungerende som en skovsø i Gellerup Skov. Jeg har været tilknyttet rammeaftalen igennem hele min elevtid, men det har bestemt ikke været kedeligt. Hverdagen er altid udfordrende, og selvom opgaven lyder til at være den samme, er der aldrig to projekter, der er ens.

Hos Aarsleff har vi det rigtig godt med hinanden på tværs af aldersgrupper og professioner. De erfarne kolleger er gode til at dele ud af deres erfaringer og hjælpe, hvis er behov for det. Samtidig er de lydhøre overfor nye løsningsforslag.

Jeg er snart færdiguddannet, og min tid indtil nu hos Aarsleff har klart bekræftet, at anlægsstruktøruddannelsen var den rigtige vej for mig at gå. Jeg tjener en smule mindre under forløbet, men for mig er det en investering i fremtiden, for med eksamensbeviset i hånden står jeg langt bedre rustet, end hvis jeg var fortsat som håndmand.”