Aktionær­information

– om aktier og ejerforhold

Aktiekapitalen
Aktiekapitalen på 39.150.000 kr. er opdelt i 2.700.000 kr. A-aktier og 36.450.000 kr. B-aktier.

B-aktiekapitalen er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S. B-aktiekapitalen er fordelt i aktier à nominelt 2 kr. og består af 18.225.000 aktier. B-aktierne er omsætningspapirer, der udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog.

Læs mere om aktien på side 81 i årsrapporten for 2022/23.

A-aktierne er tillagt 10 gange stemmeret i forhold til B-aktierne. A-aktierne er ikke omsætningspapirer.

Aktionærer
Alle A-aktier ejes af Per og Lise Aarsleffs Fond.

Per Aarsleff Holding A/S har pr. 8. december 2023 følgende aktionærer med en ejerandel på over 5 procent af aktiekapitalen eller med en rådighed over 5 procent af stemmerne. Det drejer sig om følgende aktionærer:

Per og Lise Aarsleffs Fond - A-aktier
Per og Lise Aarsleffs Fond - B-aktier
Arbejdsmarkedets Tillægspension
BankInvest

Stemmeretten på generalforsamlingen er betinget af, at aktionærerne inden indkaldelsen til generalforsamlingen har fået noteret deres aktier i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret aktieerhvervelsen.

Egne aktier
Pr. 30. september 2023 udgør beholdningen af egne aktier 1.310.374 stk. B-aktier. Af disse er 369.874 stk. til dækning af selskabets forpligtelser i forbindelse med koncernens medarbejderaktieprogram. 

Jf. referat af generalforsamlingen af 29. januar 2024 er selskabets aktiekapital pr. 9. april 2024 blevet nedsat fra nominelt 40.770.000 kr. til nominelt 39.150.000 kr. ved annullering af en del af selskabets egne B-aktier. Beholdningen af egne B-aktier er herefter 500.251 stk.

Beholdningen af egne aktier er erhvervet for at øge den finansielle fleksibilitet i forbindelse med fremtidige virksomhedskøb.

Børsværdi
Børsværdien af selskabets aktier udgjorde 5.743 millioner kr. pr. 30. september 2023.

Udbytte
Med henblik på vedtagelse på den kommende generalforsamling foreslår selskabets bestyrelse, at der udbetales udbytte svarende til 10 kroner pr. aktie.