Økonomiske nøgletal

– Aarsleff-koncernen i tal

Ønsker du et hurtigt overblik over Aarsleffs nøgletal? Det får du her på siden, hvor du på baggrund af udvalgte nøgletal kan se, hvordan Aarsleff har udviklet sig over de seneste to regnskabsår.

Beløb i tkr.

2020/21

2019/20

Resultatopgørelse

 

 

Omsætning

14.693.801

13.295.309

Heraf udført i udlandet

4.539.277

4.301.411

Resultat af primær drift (EBIT)

648.258

553.413

Finansielle poster, netto

-32.332

-23.483

Resultat før skat

615.926

529.930

Årets resultat

472.635

378.533

 

 

 

Balance

 

 

Langfristede aktiver

3.417.649

2.987.437

Kortfristede aktiver

5.500.042

5.607.405

Aktiver i alt

8.917.691

8.594.842

 

 

 

Egenkapital

3.663.452

3.310.819

Langfristede forpligtelser

812.859

1.096.312

Kortfristede forpligtelser

4.441.380

4.187.711

Egenkapital og forpligtelser i alt

8.917.691

8.594.842

     

Investeret kapital (IC)

3.377.926 

2.730.180

Arbejdskapital

581.104

-20.473

Rentebærende nettoindestående/gæld

283.696

579.548

     

Pengestrømsopgørelse

   

Pengestrømme fra driftsaktiviteter

471.045

1.594.184

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter

-675.651

 -668.906

Heraf til investering i materielle aktiver, netto

-638.389

-406.115

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter

-301.702

 -317.062

Årets ændring i likviditeten

-506.308

 608.216

     

Nøgletal

   

Bruttomargin, %

11,4

 12,1

Overskudsgrad (EBIT-margin), %

 4,4

4,2

Resultatgrad (før skat-margin), %

 4,2

 4,0

Afkast af investeret kapital (ROIC), %

21,2

 20,4

Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC), %

16,3

 14,5

Egenkapitalforrentning (ROE), %

11,8

 11,8

Egenkapitalandel, %

41,1

 38,5

Resultat pr. aktie (EPS), kr.

23,53

 18,79

Børskurs pr. 30. september pr. aktie, kr.

262,50

 267,50

Kurs/indreværdi, kr.

1,43

 1,51

Udbytte pr. aktie, kr.

8,00

 6,50

 

 

 

Antal medarbejdere

7.658

 7.215