Teknik­entrepriser

– Installationer på tværs af faggrænser

Ny- og ombygning af sygehuse, farmaceutiske byggerier, industrianlæg, kraftværker, renseanlæg,  store kontordomiciler og undervisningsmiljøer kræver et omfattede installationsarbejde inden for flere hovedfag. Det kan vi varetage hos Aarsleff.

Igennem en årrække har vi opbygget en stor ekspertise i at sammentænke og udføre totale tekniske installationer på tværs af de store hovedfag. Vores tekniske totalløsninger inkluderer:

  • vvs, vand- og varmeinstallationer samt køleanlæg
  • procesrør
  • el,  lys, svag- og stærkstrøm, it-kabling og IBI-anlæg
  • ventilation, inkl. renrumsinstallationer
  • kloak og rørsprængning
  • energioptimering.

Totalentrepriser i totalprojekter
Aarsleff tager i samarbejdet ansvar for både projektstyring og udførelse af samtlige tekniske installationer på byggepladsen i én samlet entreprise. Vi kan varetage totalentreprisen samt den efterfølgende drift og vedligeholdelse af de tekniske entrepriser.

Det giver ikke bare et mere velfungerende anlæg, men også en mere smidig og kosteffektiv arbejdsproces.

Aarsleff varetager desuden tekniske installationer på renseanlæg

Link til Teknikentrepriser under Kompetencer > Byggeri