Regnvandsbassiner i Aarhus

Regnvandsbassiner i Aarhus

I Aarhus er hidtil rørlagte regnmængder fra et beboelsesområde ved Skjoldhøj blevet frilagt og ledt til to kunstigt anlagte søer. Hidtil var der overløb til et tilgroet område, men efter omlægningen af kloaksystemet føres overløbet og den daglige regnvandsmængde direkte til søerne. Det grønne område er nu blevet forskønnet, så beboerne kan udnytte arealerne. Projektet er udført i partnering, og omlægningen af de 500 meter Ø500 millimeter kloakledning er udført ved traditionel opgravning.

Arbejde udført af Aarsleff Anlæg & Byggeri