Nye kloakker i rammeaftale

Nye kloakker i rammeaftale

Aarsleff har udført et større kloakfornyelsesprojekt i bydelene Trøjborg og Katrinebjerg i den nordlige del af Aarhus samt på Kystvejen og ved Nørreport i den indre by. Udførelsen er en del af en fireårig rammeaftale med Aarhus Kommune efter principperne om partnering. Som en del af projektet har vi blandt andet udført fem kilometer ledningsarbejde, herunder store kloakledninger op til Ø1800 millimeter. Arbejdet blev flere steder udført i tæt trafikerede områder med komplicerede udførelsesmetoder som fx tunnelering og byggegruber udført med sekantpælevægge.

Arbejde udført af Aarsleff Anlæg & Byggeri