Nye afløbssystemer på Samsø

Nye afløbssystemer på Samsø

På Samsø har Aarsleff saneret 20 kilometer afløbssystem. I tre byer er der udført separatsystem, og i en fjerde og sidste by er fællessystemet blevet renoveret. Derudover har vi etableret fem pumpestationer, ti minipumpestationer, pumpebrønde og pumpeledninger for at lede spildevandet til et fælles renseanlæg. Arbejdet på en ø krævede grundig logistisk planlægning, fx blev stabilgrus sejlet til Samsø med pram. 

Arbejde udført af Aarsleff Anlæg & Byggeri