Udvidelse af Frederikshavn Havn

Udvidelse af Frederikshavn Havn

Frederikshavn Havn har behov for nye kajer med større vanddybder og mere bagland for at kunne betjene større skibe og udvikle nye forretningsområder som eksempelvis servicering af offshore-industrien. Per Aarsleff A/S er derfor – i et joint venture med et andet Aarsleff-selskab, VG Entreprenør A/S – i gang med første etape af en omfattende havneudvidelse i Frederikshavn. Vi har i forbindelse med forarbejdet benyttet egne specialister inden for både design og geoteknik under udviklingen af løsningsmetoderne.

Arbejde udført af Aarsleff Anlæg & Byggeri
og Aarsleff-selskabet VG Entreprenør A/S