Byggegrube ved Langebro

Byggegrube ved Langebro

Byggegruben til Nykredits nye hovedsæde, Krystallen, midt i København er udført af Aarsleff. Den 6.000 kvadratmeter store byggegrube ligger over den geologiske formation, Rådhusdalen, som er en fordybning i kalken mellem 10 og 15 meter dyb og fyldt med stærkt vandførende sand og grus. Byggegruben er derfor udført under hensyntagen til de særlige geologiske udfordringer. Aarsleff har udført spuns, stræk, ankre, grundvandssænkning, styret underboring og udgravning.

Arbejde udført af Aarsleff Anlæg & Byggeri og Fundering